Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раисининг мажбуриятлари

2669

Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раисининг мажбуриятлари

 • Палата фаолиятига раҳбарлик қилади;
 • Палата қурултойи ва Марказий Кенгаши қарорлари бажарилишини ташкил этади;
 • Палата Марказий Кенгаши йиғилишларига раҳбарлик қилади;
 • Палата ижро этувчи қўмитаси таркибини шакллантиради;
 • Палатанинг ижро этувчи қўмитасига бевосита раҳбарлик қилади;
 • Палата қурултойи ҳамда Марказий кенгашга Палата фаолиятига оид масалаларни кўриш учун киритади;
 • Палата ҳудудий бошқармалари, туман, шаҳар филиалларининг Низоми, Палатанинг хорижий давлатлардаги ваколатхоналарининг Низомини тасдиқлайди, ўзгартиради ва қўшимча киритади;
 • Палатанинг ташкилий тузилмасини белгилайди:
 • Палата ходимларининг сони, меҳнатига хақ тўлаш тартиби ва штатларни белгилайди;
 • Палатанинг ҳудудий бошқармалари ва туман, шаҳар филиаллари, шунингдек хорижий давлатлардаги Палата ваколатхоналари томонидан қабул қилинган амалдаги қонунларга ва Палата Уставига зид келадиган қарор ва буйруқларини бекор қилади;
 • ўз ўринбосарлари ва бошқа мансабдор кишиларнинг вазифа доирасини белгилайди;
 • ишонч қоғозисиз Палата номидан иш кўради ва унинг номидан юридик шахслар, фуқаролар ва халқаро ташкилотлар билан шартнома ва бошқа битимлар тузади;
 • Палатанинг ҳудудий бошқармалари, туман, шаҳар филиаллари, Палата ҳудудий бошқармаларининг Тадбиркорликка кўмаклашиш марказларининг молиявий - хўжалик фаолиятини текшириш ва тафтиш этишни белгилайди;
 • Палата тизимининг ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқ ва фармойишларни имзолайди;
 • Палата қошида ташкил этилаётган ташкилотлар ва Палата таркибий бўлинмалари ҳақидаги низомларни, ички меҳнат тартиби қоидалари ва Палата фаолиятининг бошқа муҳим ҳужжатларини имзолайди;
 • белгиланган тартибда Палатанинг ҳудудий бошқармалари ва туман, шаҳар филиаллари, хорижий мамлакатлардаги ваколатхоналари раҳбарларини тайинлайди ва лавозимидан озод этади;
 • Ўзбекистон Республикасининг мавжуд қонунларига ва Ўз ССП Уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал қилади.