Tadbirkorlik sub’ektlariga ijara uchun taklif etilayotgan davlat mulk ob’ektlari

27501